Logo Muki Bespoke dorado

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Quan necessitem obtenir informació seva, sempre li sol·licitarem que ens la proporcioni voluntàriament de forma expressa. Les dades recopilades a través dels formularis de recollida de dades del lloc web o altres vies seran incorporades a un fitxer de dades de caràcter personal degudament inscrit en el Registre General de Protecció de Dades de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, del qual és responsable Muki Bespoke. Aquesta entitat tractarà les dades de forma confidencial i exclusivament amb la finalitat d’oferir els serveis sol·licitats, amb totes les garanties legals i de seguretat que imposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, i la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

Muki Bespoke es compromet a no cedir, vendre ni compartir les dades amb tercers sense la seva aprovació expressa.

Així mateix, Muki Bespoke cancel·larà o rectificarà les dades quan resultin inexactes, incompletes o hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la seva finalitat, d’acord amb el que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Muki Bespoke es compromet a NO ENVIAR COMUNICACIONS COMERCIALS SENSE IDENTIFICAR-LES COM A TALES, d’acord amb el que disposa la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic. A aquests efectes, no es considerarà comunicació comercial tota la informació que s’envii als clients de Muki Bespoke sempre que tingui com a finalitat el manteniment de la relació contractual existent entre el client i Muki Bespoke, així com el compliment de les tasques d’informació, formació i altres activitats pròpies del servei que el client té contractat amb l’empresa.

La negativa a facilitar les dades sol·licitades originarà la impossibilitat de donar compliment al servei sol·licitat.

La no oposició al tractament sobre el qual se l’ha informat anteriorment, inclosa la cessió de dades, suposarà la prestació de forma inequívoca, voluntària i informada del seu consentiment al mateix.

En cas que en la notificació hagin d’incloure’s dades de caràcter personal, referents a persones físiques diferents de la que efectua la sol·licitud o del responsable del fitxer, haurà, prèviament a la seva inclusió, informar-los dels extrems continguts en el paràgraf anterior.

A més, Muki Bespoke cancel·larà o rectificarà les dades quan resultin inexactes, incompletes o hagin deixat de ser necessàries per a la seva finalitat, d’acord amb el que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

L’usuari podrà revocar el consentiment prestat i exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se amb aquest fi al domicili social de Muki Bespoke situat al Passeig de Gràcia, 37, 4º C, Barcelona, identificant-se degudament i indicant de forma visible el dret concret que s’exerceix.

El propietari del lloc web adopta els nivells de seguretat corresponents requerits per la esmentada Llei Orgànica 15/1999 i altra normativa aplicable. No obstant, no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis derivats d’alteracions que tercers puguin causar en els sistemes informàtics, documents electrònics o fitxers de l’usuari.

Muki Bespoke podrà utilitzar cookies durant la prestació de serveis del lloc web. Les cookies són fitxers físics d’informació personal allotjats en el propi terminal de l’usuari. L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per impedir la creació de fitxers de cookies o rebre un avís sobre això.

Si opta per abandonar el nostre lloc web a través d’enllaços a llocs web que no pertanyen a la nostra entitat, Muki Bespoke no es farà responsable de les polítiques de privadesa d’aquests llocs web ni de les cookies que puguin emmagatzemar en l’ordinador de l’usuari.

La nostra política respecte al correu electrònic se centra en enviar únicament comunicacions que vostè hagi sol·licitat rebre.

Si prefereix no rebre aquests missatges per correu electrònic, li oferirem a través dels mateixos la possibilitat d’exercir el seu dret de cancel·lació i renúncia a la recepció d’aquests missatges, d’acord amb el que disposa el Títol III, article 22 de la Llei 34/2002 de Serveis per a la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.