Logo Muki Bespoke dorado

Avís Legal

Condicions generals d’ús del lloc web mukibespoke.com

1.- Introducció. El present document té com a finalitat establir i regular les normes d’ús del lloc web mukibespoke.com(d’ara endavant, el “Lloc”), entenent per Lloc totes les pàgines i els seus continguts propietat de Muki Bespoke als quals s’accedeix a través del domini mukibespoke.com i els seus subdominis. L’ús del Lloc atorga la condició d’Usuari del mateix i implica l’acceptació de totes les condicions incloses en el present Avís Legal. L’Usuari es compromet a llegir atentament el present Avís Legal en cada una de les ocasions en què es proposi utilitzar el Lloc, ja que aquest i les seves condicions d’ús recollides en el present Avís Legal poden experimentar modificacions.

2.- Titularitat del lloc Web. El titular del present Lloc és Muki Bespoke amb domicili a Carrer Provença, núm. 243. 08008 – Barcelona (Barcelona). Podeu posar-vos en contacte amb nosaltres als següents números de telèfon o correu electrònic: Telèfon: (+34) 654552743, correu electrònic: [email protected]

3.- Propietat intel·lectual i industrial. Els drets de propietat intel·lectual d’aquest lloc són titularitat de Muki Bespoke o de tercers dels quals disposa d’autorització quan sigui necessària. La reproducció, distribució, comercialització o transformació, total o parcial, no autoritzada del contingut del Lloc, constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual de Muki Bespoke. Igualment, totes les marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en el Lloc estan protegits per la Llei. La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquest Lloc, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual i industrial de Muki Bespoke, poden donar lloc a l’exercici de les accions que legalment corresponguin i, si s’escau, a les responsabilitats que d’aquest exercici es derivin.

4.- Exclusió de responsabilitat. El contingut, programes, informació i/o consells expressats en aquest Lloc han de ser entesos com simplement orientatius. Muki Bespoke, no respon de cap manera de l’efectivitat o exactitud dels mateixos, quedant exempta de qualsevol responsabilitat contractual o extracontractual amb els Usuaris que facin ús d’ells, ja que són aquestes les que hauran de decidir segons el seu criteri la oportunitat dels mateixos. En aquest Lloc es poden publicar continguts aportats per terceres persones o empreses. Muki Bespoke no respon de la veracitat i exactitud dels mateixos, quedant exempta de qualsevol responsabilitat contractual o extracontractual amb els usuaris que en facin ús. Muki Bespoke es reserva el dret de modificar el contingut del Lloc sense previ avís i sense cap mena de limitació. Així mateix, declina qualsevol responsabilitat pels eventuals danys i perjudicis que puguin ocasionar-se per la manca de disponibilitat i/o continuïtat d’aquest Lloc i dels serveis que s’ofereixen en ell. Muki Bespoke no garanteix l’absència de virus ni d’altres elements en la web que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic. Muki Bespoke declina qualsevol responsabilitat contractual o extracontractual amb els usuaris que en facin ús i tinguin perjudicis de qualsevol naturalesa ocasionats per virus informàtics o per elements informàtics de qualsevol índole. Muki Bespoke declina qualsevol responsabilitat pels serveis que eventualment poguessin prestar-se en el Lloc per part de tercers. Muki Bespoke declina qualsevol responsabilitat pels serveis i/o informació que es presti en altres Llocs enllaçats amb aquest. Muki Bespoke no controla ni exerceix cap tipus de supervisió en Llocs Webs de tercers. Aconsellem als Usuaris dels mateixos a actuar amb prudència i consultar les eventuals condicions legals que s’exposin en aquestes webs. Els Usuaris que remetin qualsevol tipus d’informació a Muki Bespoke es comprometen a que aquesta sigui verídica i que no vulneri cap dret de tercers ni la legalitat vigent.

“5.- Condicions d’ús del portal pels usuaris.” L’accés al present Lloc és gratuït llevat de la relació amb el cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat pels usuaris. Queda expressament prohibit l’ús del Lloc amb finalitats lesives dels béns o interessos de Muki Bespoke o de tercers, o que de qualsevol altra forma sobrecarreguin, danyin o inutilitzin les xarxes, servidors i altres equips informàtics (hardware) o productes i aplicacions informàtiques (software) de Muki Bespoke o de tercers. En cas que l’Usuari tingui coneixement que els Llocs enllaçats remeten a pàgines els continguts o serveis dels quals siguin il·lícits, nocius, denigrants, violents o contraris a la moral, li agrairíem que es posés en contacte amb Muki Bespoke.

“6.- Política de protecció de dades personals.” “En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Muki Bespoke comunica als usuaris del Lloc Web” mukibespoke.com que les dades facilitades a través del nostre lloc web mitjançant els corresponents formularis i els correus electrònics rebuts, i que tenen la consideració de dades de caràcter personal, seran incorporades als nostres fitxers, amb la finalitat de poder gestionar el servei sol·licitat, respondre a la seva sol·licitud i/o tramitar la seva petició. Aquests fitxers es troben inscrits a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades conforme a la legislació vigent i normativa de desenvolupament. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, que les dades personals siguin veraces, exactes, vigents, autèntiques, pertinents i no excessives; i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. En aquells casos on per realitzar una sol·licitud sigui necessari omplir un formulari i fer clic al botó d’enviar, la realització del mateix implicarà necessàriament que ha estat informat i ha atorgat expressament el seu consentiment al contingut de la clàusula annexada a dit formulari o acceptació de la política de privacitat.

6.1.- Dades facilitades per tercers: En cas que en la sol·licitud s’inclouin dades de caràcter personal de persones que no en són titulars, l’usuari haurà d’informar prèviament a aquestes persones del contingut dels paràgrafs anteriors. Muki Bespoke es desvincula de qualsevol responsabilitat pel incompliment d’aquest requisit.

6.2.- Dades de menors: No està autoritzat facilitar dades de persones menors de catorze anys d’edat a través d’aquest Lloc Web. Muki Bespoke es desvincula de qualsevol responsabilitat pel incompliment d’aquest requisit.

6.3.- Comunicacions comercials per mitjans electrònics: Les comunicacions que es facin per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà electrònic seran les necessàries per gestionar la seva sol·licitud. No obstant, seran aquelles que hagin estat consentides o autoritzades expressament pels destinataris de conformitat amb la Llei 34/2002, del 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

6.4.- Mesures de seguretat: El responsable del fitxer ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les Dades Personals legalment requerits, i ha instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques disponibles segons l’estat de la tecnologia per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les Dades Personals facilitades.

6.5.- Deure de secret: L’usuari compta amb la confidencialitat i el deure de secret de tots aquells que tractin les dades en nom i per compte del mateix. Sense perjudici de l’anterior, l’usuari és conscient de la possibilitat que la seguretat de les comunicacions a través de la xarxa no sigui invulnerable.

6.6.- Drets dels afectats: L’usuari podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades personals segons el que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (L.O. 15/1999) i el RD. 1720/2007, dirigint un escrit, adjuntant còpia del seu DNI o Passaport, a la següent adreça: Carrer Provença, Núm. 243. 08008 – Barcelona (Barcelona).

7.- Cookies. Les cookies serveixen per millorar el funcionament del lloc web. L’Article 4 del Reial Decret-Llei 13/2012, de 30 de març, modifica la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, establint com a requisit l’obtenció del consentiment informat abans que s’emmagatzemi o s’accedeixi a la informació del terminal de l’usuari en certs supòsits. Si fem servir un altre tipus de cookies que no siguin les necessàries, podrà consultar la política de cookies en l’enllaç corresponent des de l’inici del lloc web.

8.- Xarxes socials. Al fer-te fan, seguidor o anàlegs de la nostra empresa en el context de les diferents xarxes socials, en el marc d’aquest tractament has de tenir en compte que Muki Bespoke únicament pot consultar o donar de baixa les teves dades de forma restringida al tenir un perfil específic. Qualsevol rectificació de les teves dades o restricció d’informació o de publicacions has de fer-la a través de la configuració del teu perfil o usuari a la pròpia xarxa social. Per defecte consents:

) El tractament de les teves dades personals en l’entorn d’aquesta xarxa social i conforme a les seves polítiques de Privadesa: Facebook: http://www.facebook.com/policy.php?ref=pf Twitter: http://twitter.com/privacy Tuenti: http://corporate.tuenti.com/es/privacy

b) l’accés de Muki Bespoke a les dades contingudes al teu perfil o biografia, depenent de la configuració de privadesa que tinguis a cada xarxa, aquest accés pot ser més o menys ampli.

c) A què les notícies publicades sobre els nostres esdeveniments o els nostres comentaris puguin aparèixer al teu mur o biografia.

d) A rebre comunicacions sobre els nostres productes/esdeveniments. Si vols deixar de seguir-nos, només cal que facis clic a l’opció “Deixar de ser fan” o “Deixar de seguir”. Pots exercir els teus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en qualsevol moment, mitjançant un escrit adreçat a la direcció que apareix a dalt o enviant un correu electrònic a [email protected].

9.- Legislació. El present Avís Legal es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la legislació espanyola i altres normes internacionals que resultin aplicables.

10.- Contacti amb nosaltres. Si té qualsevol pregunta sobre les condicions reflectides en aquest Avís Legal, o si li agradaria fer qualsevol suggeriment o recomanació, si us plau adreçi’s a nosaltres a través de la següent adreça de correu electrònic: info@mukibespoke